7 ขั้นตอนที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาตัวเอง

7 ขั้นตอนที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาตัวเอง

โลกเราเป็นโลกของการเลียนแบบ ความสำเร็จก็เช่นกัน เราไม่ใช่คนแรกที่มีฝัน คนอื่นทำทางเอาไว้แล้ว How to ดูให้เข้าใจและเดินตามทางนั้น เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็สามารถทำได้ มีศรัทธาอย่างแรงกล้า ในการพัฒนาตัวเองในด้านนั้นๆ คนเราจะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่อง หากมีศรัทธา เพ

Read More
5 อุปสรรคที่ปิดกั้นการพัฒนาตัวเอง

5 อุปสรรคที่ปิดกั้นการพัฒนาตัวเอง

จากงานวิจัยได้สรุปว่า คนเรามีศักยภาพในตัวเอง แต่นำออกมาใช้จริงประมาณ 5% เท่านั้น นั่นก็หมายความว่า ทุกคนยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อีก ถ้าตั้งใจที่จะพัฒนา แต่อุปสรรคในการพัฒนาตัวเองนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่ความคิดของเจ้าตัวเอง ดังนั้น จึงไม่แปลกว่า แม้ในปัจจุบัน จะมีสถาบันพัฒนาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพมาก

Read More