5 อุปสรรคที่ปิดกั้นการพัฒนาตัวเอง

5 อุปสรรคที่ปิดกั้นการพัฒนาตัวเอง

จากงานวิจัยได้สรุปว่า คนเรามีศักยภาพในตัวเอง แต่นำออกมาใช้จริงประมาณ 5% เท่านั้น นั่นก็หมายความว่า ทุกคนยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อีก ถ้าตั้งใจที่จะพัฒนา แต่อุปสรรคในการพัฒนาตัวเองนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่ความคิดของเจ้าตัวเอง ดังนั้น จึงไม่แปลกว่า แม้ในปัจจุบัน จะมีสถาบันพัฒนาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพมาก

Read More