สัมภาษณ์งาน

ศิลปะการแต่งตัว สัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มโอกาสเข้ารับการทำงาน

การ สัมภาษณ์งาน จะเป็นครั้งแรกที่ผู้จ้าง มีโอกาสเห็นผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานเป็นครั้งแรก การแต่งตัวที่ถูกกาลเทศะ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บัณฑิตใหม่ ต้องเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และเพิ่มโอกาส ที่นายจ้างจะตัดสินใจได้ว่า สมควรที่จะรับเข้าทำงานหรือไม่ ผู้หญิงไป สัมภาษณ์งาน กับการแต่งตัว ทัศนคติ

Read More