พัฒนาตนเอง อย่างไร ให้ผู้คนสนใจ ติดตาม และให้ความสำคัญ

การ พัฒนาตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต พิชิตสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ของการก้าวเดินไปข้างหน้า อย่างมั่นใจ แล้วเราจะมีวิธีการพัฒนาตนเอง อย่างไร ให้ผู้คนทั้งหลาย สนใจ และติดตาม เชื่อว่าหลายคน คงมีแนวคิดที่ว่า ทำไมไม่มีคนสนใจเราเลย ทำไมถึงไม่มีใครเห็นความสำคัญ แม้ทุกวันจะทำตัวโดดเด่น แค่ไหน ก็เหมือนเป

Read More